Reprezentare în fața instanțelor judecătorești

În orice litigiu este important sprijinul unui avocat care să vă asigure suportul juridic pentru promovarea şi apărarea drepturilor dvs., prin identificarea și aplicarea strategiei adecvate.

Consultanță juridică

Activitatea de consultanţă vă asigură o prevenţie juridică pentru evitarea unor litigii ulterioare și vă oferă sprijinul avocatului în găsirea unei soluţii favorabile în orice situaţie.

Înființare societăți comerciale și asociații

Avocatul redactează şi certifică actele, efectuează demersurile pentru înregistrarea actelor constitutive sau modificatoare şi vă reprezintă interesele în faţa instituţiilor publice.

Cabinet de avocat Comănoiu Irina

Comănoiu Maria Irina - Cabinet de Avocat este înregistrat la Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) şi funcţionează în cadrul Baroului Cluj în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

 Avocat Comănoiu Irina este absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, promoţia 2008, licenţiată în drept, membră a Baroului Cluj din anul 2010.

 D-na avocat îşi desfăşoară activitatea în domeniul dreptului penal, litigiilor de drept civil şi de dreptul familiei, al consultanţei juridice şi al înfiinţării/modificării societăţilor comerciale, asociaţiilor, fundaţiilor. [citește mai mult]

Codul civil

 În vigoare de la

1 octombrie 2011

 ***

 Download

Codul de procedură civilă

În vigoare de la

15 februarie 2013

 ***

 Download

Asistare în fața organelor de urmărire penală

Avocatul vă asigură respectarea drepului la apărare, fiind în beneficiul dvs. ca la orice declaraţie dată în faţa organele de urmărire penală să fiţi asistat de către avocat, indiferent de calitatea cu care sunteți citat: făptuitor, învinuit, inculpat, parte vătămată sau martor.

Litigii de dreptul familiei

Procesul de divorț implică un puternic impact emoțional asupra soților, îngreunând luarea deciziilor. Este recomandabil să consultați un avocat pentru a cunoaște toate aspectele și consecințele desfacerii căsătoriei prin divorț.

Asistență în recuperarea creanțelor

Activitatea de recuperare a debitelor poate fi realizată pentru creanțe certe, lichide și exigibile, atât pe cale amiabilă cât și prin proceduri judiciare: somație de plată, ordonanță de plată, executare silită.

Justiție și înțelepciune

Virtutea justiției constă în moderație, atunci când e reglementată cu înțelepciune.

Aristotel

Interpretarea legilor

Dați-ne legi clare și precise, de neschimbat; a interpreta legile este aproape același lucru cu a le corupe.

Voltaire

Legi bine făcute

Nu există ceva mai bun pentru stat decât legile bine alcătuite.

Euripide

Joomla templates by Joomlashine