Onorarii

Onorariile se stabilesc liber între client și avocat și se prevăd în contractul de asistență juridică încheiat anterior începerii asistării/reprezentării în fața instanțelor de judecată, a instituțiilor statului sau a persoanelor fizice/juridice.

Modalitatea de stabilire a onorariului este nuanțată în funcție de:

  • timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activității solicitate de client;

  • natura, noutatea și dificultatea cazului;

  • importanța intereselor în cauză;

  • experiența, reputația și specializarea avocatului;

  • avantajele și rezultatele obținute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

  • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.

Onorariile pot fi stabilite și în monedă străină, sub condiția ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăților.

Onorariile pot fi: 

  • onorarii orare;

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă pentru fiecare oră de servicii profesionale prestate.

  • onorarii fixe (forfetare);

  • onorarii de succes;

  • onorariu tip abonament

 Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o suma fixa de unitati monetare cuvenita noua pentru fiecare ora de servicii profesionale pe care o presteam in favoarea dvs.

Onorariul fix (forfetar) consta intr-o suma fixa pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care il prestam

Avocatul are dreptul ca in completarea onorariului fixat sa solicite si sa obtina si un onorariu de succes, cu titlu complementar, in functie de rezultat sau de serviciul furnizat, in cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decat in legatura cu latura civila a cauzei. Onorariul de succes consta intr-o suma fixa sau variabila stabilita pentru atingerea de catre avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit impreuna cu onorariul orar sau fix.

Regimul cheltuielilor

Cheltuielile facute de avocat pentru indeplinirea activitatilor de asistenta juridica ce fac obiectul prezentului contract (cheltuieli de deplasare, telefon, fax, taxe notariale etc.) vor fi suportate de catre CLIENT.Acestea vor fi achitate de catre CLIENT pe masura efectuarii lor.

Joomla templates by Joomlashine