Servicii

Cabinetul de avocatură Comanoiu Irina oferă servicii de consultanţă şi asistare/reprezentare a clienţilor persoane fizice şi juridice, în următorele domenii:

Drept penal:

 • asistarea/reprezentarea persoanelor în faţa organelor de urmărire penală şi în faza de judecată pentru infracţiunile prevăzute de Codul Penal şi în legile speciale

 • asistarea/reprezentarea victimelor infracţiunilor în procesele penale

 • asistarea/reprezentarea părţilor civile şi părţilor responsabile civilmente în cursul procesului penal

 • asistarea minorilor în cursul urmăririi penale şi în faţă instanţelor de judecată

 • reprezentarea personelor în cauzele de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti străine sau a mandatelor emise de autorităţi străine

 • consilierea dvs. pentru obţinerea reabilitării judecătoreaşti

Drept civil:

 • litigii privind revendicarea dreptului de proprietate

 • întabulări, rectificări, reconstituiri de carte funciară, pe cale administrativă sau judecătorească

 • obţinerea extraselor de carte funciară

 •  notări şi radieri de  carte funciară

 • litigii privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv

 • redactare de antecontracte, contracte vânzare-cumpărare, donaţie, testamente, comodat, închiriere

 • autentificarea actelor prin emiterea de dată certă în baza Legii 51/1995

 • rezoluţiunea, rezilierea, anularea contractelor 

 • litigii privind răspunderea civilă delictuală

 • asistarea/reprezentarea în cauzele privind succesiunea legala sau testamentară

 • partajarea bunurilor comune între coproprietari

 • anulări de titluri de proprietate

 • litigii privind diverse pretenţii de natură patrimonială sau nepatrimonială

Dreptul familiei:

 • divorţuri şi anulări casătorie

 • acţiuni de partajare a bunurilor comune după încetarea căsătoriei

 •  litigii privind încredinţarea copiilor minori şi a dreptului de vizitare a minorului

 • litigii privind atribuirea temporară a locuinţei comune, precum şi de protejare a altor drepturi izvorâte din căsătorie

 • litigii stabilire pensie de întreţinere

 • evacuarea soţului turbulent din locuinţa comună şi alte aspecte legate de violenţa domestică

 • acţiuni privind stabilirea şi tăgada paternităţii

 •  punere sub interdicţie, decăderea din drepturile părinteşti

 • adopţii

Alte servicii:

 • litigii cu autorităţile administraţiei locale sau centrale ale statului

 • anulări procese-verbale contravenţionale

 • pretenţii civile izvorâte din producerea accidentelor rutiere

 • litigii izvorâte din nerespecarea contractelor de asigurare a diverselor bunuri sau de asigurare a persoanelor

 • litigii privind spaţiile locative

 • litigii între societăţi comerciale

 • litigii înte asociaţi şi societăţi comerciale

 • litigii privitoare la investiţii sau pretenţii băneşti

 • litigii privind concurenţa neloială

 • litigii privind drepturile de autor

Joomla templates by Joomlashine